Investoinnit vahvassa kasvussa

Yritysten kilpailukyvyn kohentuminen ja parantunut kannattavuus ovat lisänneet tulevaisuudenuskoa kaikilla päätoimialoilla. Myönteinen kehitys näkyy suurinvestointihankkeina, jotka lisäävät kansantalouden tuotantopotentiaalia. Käynnistettyjen hankkeiden monilukuisuus ja -vuotisuus takaavat sen, että kansantalouden kiinteät investoinnit

Tavaraviennin kasvu vauhdittuu

Tavaraviennin kasvuvauhti nousee selvästi tänä vuonna, kun lähes kaikkien teollisuustoimialojen vienti lisääntyy kansainvälisen vientikysynnän vauhdittuessa. Myös Venäjän-vientimme odotetaan kääntyvän maltilliseen kasvuun. Arvioimme, että tavaraviennin määrä lisääntyy tänä vuonna 2,6 prosenttia.