Katsaus suhdannekehitykseen 1/2017

Maailmantaloudessa on noususuhdanne. Euroalueen ja Yhdysvaltojen talouskasvu jatkuu kohtalaista vauhtia, Kiinan kasvu hidastuu hallitusti. Suurimmat riskit liittyvät Yhdysvaltojen ja euroalueen poliittisiin ratkaisuihin. Suomen kokonaistuotanto kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2017. Vuosina

Paikallinen sopiminen ja palkkojen joustavuus

Yksi hyvin toimivan sopimusjärjestelmän piirteitä on se, että se mahdollistaa sopeutumisen äkillisiin ja yllättäviin muutoksiin toimintaympäristössä. Suomessa tällainen tilanne koettiin viimeksi vuosina 2007–2008, kun työehtosopimukset solmittiin hyvin optimistisen tulevaisuudenkuvan vallitessa,

Etlan ennustevirheet 1/2017

ETLAn suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi