Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu

Ennusteemme mukaan työttömyysaste alenee hyvin hitaasti ja ansiokehitys on vaimeaa. Kuluttajahintainflaatio kuitenkin voimistuu ensi vuonna, mikä heikentää kotitalouksien ostovoimaa. Samansuuntaisesti vaikuttaa lyhyellä aikavälillä myös ns. yhteiskuntasopimus. Yksityinen kulutus kasvaa vaimeasti.

Kansainvälinen suhdannekehitys 1/2016

Maailman talouskasvu pysyy tänä vuonna vastoin odotuksia edellisvuotisessa kolmessa prosentissa. Talousnäkymät ovat selvästi heikentyneet edellisestä ennusteestamme. Keskeisimmät syyt suhdannenäkymien heikentymiseen ovat Kiinan ja Yhdysvaltojen talouskasvun hidastuminen ennustetusta. Yhdysvalloissa kotitaloudet ovat