Katsaus suhdannekehitykseen 2/2016

Euroalueen talouskasvu hidastuu Ison-Britannian EU-eroon liittyvän epävarmuuden vuoksi ensi vuonna hieman, Kiinan talouden kasvu hidastuu hallitusti; riskit huonommasta kehityksestä ovat kuitenkin lisääntyneet Suomen kokonaistuotanto kasvaa 1,1–1,2 prosenttia vuosina 2016–2018; kysynnän

ETLAn ennustevirheet 2/2016

ETLAn suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi

Investointien kasvu laaja-alaista

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kansantalouden kiinteiden investointien määrä kohosi viime vuonna vajaan 1 prosentin. Tuotannolliset investoinnit (koneet ja laitteet) laajenivat 7 prosenttia. Talonrakennusinvestoinnit ml. asuinrakennukset elpyivät viime vuoden sisällä, mutta koko